Ing. Lukáš Kovačík

Bakalářská práce

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu z pracovních úrazů a nemocí z povolání

The liability of the employer for the damage caused by the work accident and the occupational disease
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Odpovědnost zaměsnavatele za škodu z pracovních úrazů a nemoci z povolání" je zabývat se současnou právní úpravou a připravovanými změnami.Doposud platí úprava obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů přechodných ustanoveních, ale od 1.1.2008 měl nabýt v účinnost zvláštní předpis „Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění“.Jeho účinnost …více
Abstract:
The aim of this study „Employer’s liability for damage caused by a work-related injury or an occupational disease“ is to discuss current legal regulations and planned changes. In my study, I will focus particularly on the legal regulations related to the liability for damage according to the Labour Code and on the clarification of the basic presumptions of liability. For completeness, I include a chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta