Libuše Satorová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Systém náhradní rodinné péče v České republice a na Slovensku

Anotace:
Absolventská práce se věnuje systému náhradní rodinné péče v České republice a na Slovensku. Jsou zde popsány systémy náhradní rodinné péče obou států, uvedena jejich stručná charakteristika, jednotlivé formy, podmínky a další nezbytné informace související s danou problematikou. Pozornost je zaměřena i na finanční zabezpečení náhradní rodinné péče. Poslední kapitola je věnována komparaci obou systémů …více
Abstract:
This thesis deals with the system of foster care in Czech Republic and Slovakia. It´s system in both states, characteristics, individual forms, requirements and other important information connected with foster care are described there. Attention is also devoted to financial security of substitute family care. The aim of the last chapter is to compare these two systems and point out differences which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Alice Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc