Daniel STRMISKA

Diplomová práce

Svěření dítěte do střídavé péče rodičů v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2482/13.

Entrusting the child into the shared custody of the parents in the context of Constitutional Court judgement I. ÚS 2482/13
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou svěření dítěte do střídavé péče rodičů v kontextu judikatury Ústavního soudu. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první část se věnuje úvodu do problematiky, institutu rodičovské odpovědnosti a jejího výkonu, včetně jednotlivých forem výkonu rodičovské odpovědnosti. Dále se první část zaměřuje především na samotný institut střídavé péče …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of custody of parents in the alternate care of parents in the context of the case law of the Constitutional Court. This diploma thesis is divided into two main parts, the first part is devoted to the introduction to the issue, the institute of parental responsibility and its exercise, including the various forms its exercise. Furthermore, the first part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRMISKA, Daniel. Svěření dítěte do střídavé péče rodičů v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2482/13.. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qm4fxs qm4fxs/2
17. 12. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.