Mgr. Jan Raška

Bakalářská práce

Údržba genomu pluripotentních kmenových buněk kultivovaných in vitro.

Genome maintenance of pluripotent stem cells cultivated in vitro.
Anotace:
Pluripotentní kmenové buňky mají výjimečnou schopnost diferencovat do všech buněčných typů organizmu a zároveň udržovat svou nediferenciovanou formu jako zásobu buněčné variability. Taková buňka musí projít četnými cykly znovuzrození s co nejmenší možnou negativní změnou genetické informace po celou dobu její existence. Proto se u pluripotentních buněk setkáváme s výrazně posílenými mechanizmy udržování …více
Abstract:
Pluripotent stem cells have a unique capacity to differentiate into all cell types and simultaneously keep undifferentiated status as source of cell’s variability. However these cells have to pass many divisions with the least detrimental effect on genetic information possible throughout their life. Pluripotent stem cells possess upregulated genome maintenance mechanisms to safeguard their genetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika