Bc. David Novák

Bakalářská práce

Izolace a in vitro kultivace mononukleárních buněk periferní krve u pacientů s astmatem

Isolation and in vitro cultivation of peripheral blood mononuclear cells in patients with asthma
Anotace:
Astma je chronické onemocnění dolních dýchacích cest, v němž hrají roli mnohé buňky a jejich mediátory. Ačkoli je etiologie astmatu multifaktoriální, patogenetické mechanizmy astmatu zahrnují dysregulovanou zánětlivou reakci spojenou s průduškovou hyperreaktivitou, což vede k opakujícím se epizodám pískotů, dušnosti a kašle. Cílem práce je zpracovat přehled studií zabývajících se kultivací a stimulací …více
Abstract:
Asthma is a chronic disease of the lower respiratory tract in which many cells and their mediators play a role. Although the aetiology of asthma is multifactorial, the pathogenetic mechanisms of asthma comprise of a dysregulated inflammatory reaction due to bronchial hyperresponsiveness, which in turn leads to repeating episodes of wheezing, shortness of breath and a cough. The aim of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta