Dagmar NEKORANCOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení úspěšnosti redukce hmotnosti pomocí cvičení

Evaluating the success losing weight through exercise
Anotace:
Bude sledován soubor cca 20 žen různého stupně obezity, které se zúčastní pravidelného cvičení na přístroji Vacu Shape po dobu 10 týdnů (30 cvičení). Ženy budou zatěžovány rychlou chůzí na běžícím páse na úrovni 120 až 130 tepů za minutu (pod anaerobním prahem), při čemž u poloviny bude aplikován současně podtlak na dolní polovinu těla. U sledovaného souboru bude sledováno před zahájením série cvičení …více
Abstract:
Will be monitored by a set of about 20 women of varying degrees of obesity, which is part of regular exercise on the unit Vacu Shape for 10 weeks (30 classes). Women are burdened with a brisk walk on a conveyor belt at 120 to 130 beats per minute (below the anaerobic threshold), during which half will be applied at the same time negative pressure on the lower half of the body. The reference file will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEKORANCOVÁ, Dagmar. Hodnocení úspěšnosti redukce hmotnosti pomocí cvičení. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut