Bc. Jan Kvapil

Bachelor's thesis

Logo a slogan v marketingové komunikaci automobilového průmyslu

Logo and slogan in marketing communication of automotive industry
Abstract:
Práce je zaměřena na logo a slogan jako nejstručnější formu marketingové komunikace v automobilovém průmyslu. Jsou zde popsány důležité slogany a historický vývoj log vybraných automobilových značek.
Abstract:
Thesis is focused on logo and slogan as the briefest form of marketing communications in automotive industry. The important slogans and historical evolution of logos of chosen car brands are described here.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní