Bc. Viktor PANUŠKA

Diplomová práce

Možnosti profesního vzdělávání dispečerů tísňového volání Integrovaného Bezpečnostního Centra Moravskoslezského kraje

Possibilities for professional education dispatchers of Integrated Security Centre Moravian-Silesian region
Anotace:
V této práci se zabývám stávající úrovní profesního vzdělávání dispečerů tísňového volání a zjišťuji, zda jeho úroveň odpovídá vysokému stupni zatížení dispečerů IBC MSK. Cílem této práce je zhodnocení vlivu stresu působícího na dispečery IBC, zjištění míry jejich ohroženi syndromem vyhoření, v návaznosti na výsledky pak vyhodnocení možnosti společného vzdělávání dispečerů všech složek IZS s možnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the current level of professional education of emergency call dispatchers and determines whether its level is adequate to the high degree of stress of IBC MSK dispatchers. The goal of the thesis is to evaluate the influence of stress acting on IBC dispatchers, finding the degree to which they are endangered with the burnout syndrome, and depending on results, the evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANUŠKA, Viktor. Možnosti profesního vzdělávání dispečerů tísňového volání Integrovaného Bezpečnostního Centra Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta