Bc. Zbyněk Henc, DiS.

Master's thesis

Interní mikroklima jako faktor kvality budov

The Internal Microclimate as a Factor in the Quality of Buildings
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu budov. Představuje jednotlivé druhy mikroklimatu, faktory narušení mikroklimatu, jak jednotlivé faktory mikroklimatu působí na člověka, přípustné hodnoty jednotlivých faktorů a jak lze mikroklima optimalizovat tak aby obytný prostor byl skutečně vyhovující pro běžný život. Jednotlivé složky mikroklimatu jsou řazeny podle závažnosti jak …more
Abstract:
This thesis deals with the internal microclimate of buildings. It represents various types of micro-climate, disturbance, microclimate factors, individual factors as microclimate on man, the permissible values of the various factors and how to optimize the microclimate of residential space was really convenient for daily life. The individual components of the microclimate are ranked according to severity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 10. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
  • Reader: Doc. Ing. František Medek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS