Mgr. Jana Ječmínková

Master's thesis

Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ (se zaměřením na 1. období vzdělávání)

Financial literacy of primary school (during the first three years of education)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá finanční gramotností určenou pro první stupeň základní školy v prvním období vzdělávání (1. až 3. třída ZŠ). Teoretická část pojednává o finanční gramotnosti na 1. stupni základního vzdělávání v České republice a obsahuje definice pojmů, psychologické aspekty dítěte při vnímání peněz a charakteristiku reklamy. Praktická část je věnována výzkumu formou dotazníků dosažené úrovně …more
Abstract:
The focus of this thesis is the financial literacy of primary school students during the first three years of education. The theoretical part describes financial literacy taught in primary schools in the Czech Republic. It also contains explanations of terms used, children´s psychological aspects of perception of money and also characteristic of advertising. The practical part includes questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta