Theses 

Didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené – Bc. Zuzana Machurová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Machurová

Bakalářská práce

Didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené

Teaching materials and games for the preschool child's overall development and their use in a nursery school for the hearing impaired

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené. Práce se skládá ze tří částí. Dvě teoretické kapitoly popisují problematiku sluchového postižení, kompenzaci sluchových vad a poruch, vzdělávání v mateřské škole pro sluchově postižené, možnosti komunikace a celkový rozvoj dětí se sluchovým postižením. Praktická část závěrečné práce se zabývá analýzou funkčnosti vyrobených didaktických pomůcek a vymyšlených her a činností. Zjištění reakcí a postojů vůči vybraným pomůckám a hrám a zhodnocení rolí pomůcek a her.

Abstract: This thesis focuses on educational materials and games for the overall development of preschool age children and their use in a nursery school for the hearing impaired. The work consists of three parts. Two theoretical chapters describes issue of hearing impairment, compensation auditory impairments, education in nursery school for children with hearing impairment, communication and overall development of children with hearing impairment. The practical part of the thesis analyzes the functionality produced teaching materials and fabricated games and activities. Findings reactions and attitudes towards the selected teaching materials and games and evaluation roles materials and games.

Klíčová slova: sluchové postižení, předškolní věk, mateřská škola, didaktické pomůcky, hry, hearing impairment, preschool age, nursery school, educational materials, games

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:39, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz