Bc. Zuzana Machurová

Bakalářská práce

Didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené

Teaching materials and games for the preschool child's overall development and their use in a nursery school for the hearing impaired
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené. Práce se skládá ze tří částí. Dvě teoretické kapitoly popisují problematiku sluchového postižení, kompenzaci sluchových vad a poruch, vzdělávání v mateřské škole pro sluchově postižené, možnosti komunikace a celkový rozvoj dětí se sluchovým postižením …více
Abstract:
This thesis focuses on educational materials and games for the overall development of preschool age children and their use in a nursery school for the hearing impaired. The work consists of three parts. Two theoretical chapters describes issue of hearing impairment, compensation auditory impairments, education in nursery school for children with hearing impairment, communication and overall development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta