Bc. Šárka ZATLOUKALOVÁ

Diplomová práce

Studium struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po temperování vysokou teplotou

Study of Structure and Properties of Nucleated Polypropylene after High Temperature Annealing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po namáhání vysokou teplotou neboli temperací. V teoretické části jsou uvedeny základní vlastnosti, struktura, výroba a použití polypropylenu. Dále byl popsán proces krystalizace, funkce a základní rozdělení nukleačních činidel pro polypropylen, vliv temperace na struk-turu a vlastnosti polymerů a popis jednotlivých …více
Abstract:
This Master Thesis deals with the study of the structure and properties of nucleic polypro-pylenes after high temperature annealing. Theoretical part mentions basic properties, structure, production and applications of polypropylene, which is followed by description of crystallization process and basic distribution of nucleating agents for polypropylene, the influence of annealing on the structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZATLOUKALOVÁ, Šárka. Studium struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po temperování vysokou teplotou. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe