Marek Štefka

Bakalářská práce

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu

The influence of branching of polypropylene and alfa-nucleating agent on thermal properties, morphology and optical properties of blends of linear and branched polypropylene
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zkoumat vliv větvení polypropylenu (PP) a specifického nukleačního činidla na směs lineárního a větveného polypropylenu a jejich následné změny z hlediska morfologie, tepelných a optických vlastností. Pro přípravu směsí byl použit lineární polypropylen (L-PP) a polypropylen s dlouhými větvemi (LCB-PP) v různých poměrech. Do připravených směsí bylo přidáno 0,2 hm. % alfa …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to investigate the effect of branching of polypropylene (PP) and a specific nucleating agent on the blends of linear and branched polypropylene and their subsequent changes in terms of morphology, thermal and optical properties. Linear polypropylene (L-PP) and long-chain polypropylene (LCB-PP) were used to for the preparation of blends in various proportions. Alpha …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štefka, Marek. Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe