Veronika Bedleková

Bakalářská práce

Strategie e-commerce pro malé a střední podniky

Anotace:
Tato bakalářská práce byla vytvořena na téma strategie e-commerce pro malé a střední podnikání. První část popisuje elektronické obchodování a jeho modely. Druhá část popisuje strategii e-commerce a s ním spojené nástroje elektronického obchodování. V poslední části se v práci představuje konkrétní firma, na jejímž příkladu je představen návrh řešení, dále analýza elektronického obchodu a vytyčení …více
Abstract:
This thesis is composed on a topic of e-commerce strategy for SMEs. The first part of the thesis describes e-commerce and its models. The second part describes strategy of an e-commerce strategy connected to e-commerce instruments. In the end of the thesis a real company is introduced which was used for an example of e-commerce issues. Also, there is an analysis of an online shop with highlighted weak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Renáta Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bedleková, Veronika. Strategie e-commerce pro malé a střední podniky. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků