Ing. Petra Feltlová, DiS.

Bachelor's thesis

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR (zaměření na děti)

Printed Social Advertising of Non-profit Organization in CR (major in children)
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je sociální reklama neziskového sektoru zaměřená na děti a její specifické prvky – definice, financování, etika, tvorba nebo historický kontext. Práce se časově pohybuje v období od 90. let dvacátého století po současnost, ve kterém teprve můžeme o fenoménu sociální reklamy, respektive reklamy a neziskového sektoru v České republice, vůbec hovořit. Práce si klade za cíl vymezit …viac
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the children-oriented social advertising of the non-profit sector and its specific elements – its definition, financing, ethics, creation and historical context. In terms of time, the paper covers the period from the 1990s to the present times, which is the only period that has actually seen the phenomenon of social advertising, or speaking precisely, the only period …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Lenka Mašindová
  • Oponent: Mgr. Josef Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS