Ing. Petra Feltlová, DiS.

Bachelor's thesis

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR (zaměření na děti)

Printed Social Advertising of Non-profit Organization in CR (major in children)
Abstract:
Tématem bakalářské práce je sociální reklama neziskového sektoru zaměřená na děti a její specifické prvky – definice, financování, etika, tvorba nebo historický kontext. Práce se časově pohybuje v období od 90. let dvacátého století po současnost, ve kterém teprve můžeme o fenoménu sociální reklamy, respektive reklamy a neziskového sektoru v České republice, vůbec hovořit. Práce si klade za cíl vymezit …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the children-oriented social advertising of the non-profit sector and its specific elements – its definition, financing, ethics, creation and historical context. In terms of time, the paper covers the period from the 1990s to the present times, which is the only period that has actually seen the phenomenon of social advertising, or speaking precisely, the only period …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Lenka Mašindová
  • Reader: Mgr. Josef Dubský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS