Bc. Hana LESOVÁ

Diplomová práce

Návrh ocelové lávky pro pěší

The steel footdbridge design
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem ocelové lávky pro chodce. Protože řešená problematika navazuje na bakalářskou práci z roku 2012, je zde provedeno porovnání původní a současné konstrukce. V souvislosti s tím jsou uvedeny nové designové návrhy lávky. Nově jsou uvažovány i další zatěžovací stavy od náhodných a proměnných účinků, tj. od účinku větru, sněhu, námrazy a vozidla údržby. Cílem …více
Abstract:
The master thesis is about footbridge design. Because the work builds on the bachelor thesis of 2012, it includes a description of the design differences compared with those in the undergraduate work. Related on this fact there are given new design sketch of footbridge. The paper describes all load cases that were considered on the footbridge the effect of wind, snow, ice and maintenance vehicle. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LESOVÁ, Hana. Návrh ocelové lávky pro pěší. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/