Bc. Hana LESOVÁ

Master's thesis

Návrh ocelové lávky pro pěší

The steel footdbridge design
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem ocelové lávky pro chodce. Protože řešená problematika navazuje na bakalářskou práci z roku 2012, je zde provedeno porovnání původní a současné konstrukce. V souvislosti s tím jsou uvedeny nové designové návrhy lávky. Nově jsou uvažovány i další zatěžovací stavy od náhodných a proměnných účinků, tj. od účinku větru, sněhu, námrazy a vozidla údržby. Cílem …more
Abstract:
The master thesis is about footbridge design. Because the work builds on the bachelor thesis of 2012, it includes a description of the design differences compared with those in the undergraduate work. Related on this fact there are given new design sketch of footbridge. The paper describes all load cases that were considered on the footbridge the effect of wind, snow, ice and maintenance vehicle. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LESOVÁ, Hana. Návrh ocelové lávky pro pěší. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/