Jana Lahodná

Disertační práce

Hudební soutěže jako inspirační a rozvojový prvek interpretace 20. století

Music Competitions as the Inspirational and Development Element of the Twentieth Century Interpretation

Anotace:
V této disertační práci se zabývám přehledem některých významných mezinárodních klarinetových soutěží, jejich repertoárem a skladbami, psanými na objednávku přímo pro dané soutěže. Výčet skladeb jsem obohatila charakteristikami a rozbory některých děl se zaměřením na náročnost a výskyt soudobých technik. V neposlední řadě píši o vzniku, historii a významu jednotlivých soutěží a jejich přínosu pro mladé …více
Abstract:
In this dissertation thesis I focus on the overview of some outstanding international clarinet competitions, their repertory, and compositions written to order for the given competition. The itemization of compositions I enriched by the characteristics and analysis of some compositions focused on the difficulty and appearance of contemporary clarinet techniques. Last but not last, I write about the …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební soutěže

Klíčová slova

Husa Karel 1921-

Klíčová slova

Debussy Claude 1862-1918

Klíčová slova

klarinet

Klíčová slova

hudební inspirace

Klíčová slova

hra na klarinet

Klíčová slova

hudební interpretace

Klíčová slova

Filas Juraj 1955-
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Jiří HLAVÁČ
  • Oponent: Roman BĚLOR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna