Bc. Ondřej Holásek

Bakalářská práce

Životní styl

Lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na životní styl lidí v současné době. Zachycení problému člověka a možné zlepšení kvality jeho života.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on nowadays people lifestyle. Discover problems of man and suggest improvement of life quality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Urbanovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií