Petra HALUZÍKOVÁ

Diplomová práce

Děti, volný čas a masmédia

Children, their free time and mass media
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na děti, jejich volný čas a masmédia. Seznamuje s obdobím školního věku, jednotlivými druhy masmédií a pojmem volný čas. Popisuje funkce masmédií a jejich vliv. Zabývá se stručným vývojem volného času a seznamuje s vědním oborem ?Pedagogika volného času.? Výzkum byl zaměřen na to, jak děti nejčastěji tráví volný čas a jaká masmédia nejvíce využívají. Práce je doplněna o …více
Abstract:
This diploma work is focused on children, their free time and mass media. It introduces school age period, various kinds of mass media and the koncept of free time. It describes the function of mass media and their influence. It deals with a brief development of free time and it introduces the scientific discipline ?Pedagogy of free time.? The research was focused on how children most frequently spend …více
 

Klíčová slova

Dětství masmédia volný čas
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 114719

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Evžen Růžička, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALUZÍKOVÁ, Petra. Děti, volný čas a masmédia. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses c3wj59 c3wj59/2
30. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 3. 2011
Marklová, E.
31. 3. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.