Olga Sergeeva

Diplomová práce

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Český Aeroholding, a.s.

Recruitment and selection of employees in Czech Aeroholding company
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice získávání a výběru zaměstnanců a je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická a v ní jsou vysvětlená témata získávání a výběru zaměstnanců, včetně metod a postupů, pomocí odborné literatury a článků. V druhé, praktické části je čtenář seznámen se skupinou Český Aeroholding a způsoby, metodami a postupy získávání a výběru zaměstnanců v dané společnosti …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to problems of recruitment and selection of employees and is divided into two parts. The first part is theoretical and it explains the topics of recruitment and selection of employees, including the methods and procedures by scientific literature and articles. In the second part the reader is introduced to a group Czech Aeroholding and ways, methods, and procedures of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Jaroslava Raisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51014