Theses 

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Český Aeroholding, a.s. – Olga Sergeeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Olga Sergeeva

Diplomová práce

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Český Aeroholding, a.s.

Recruitment and selection of employees in Czech Aeroholding company

Anotace: Diplomová práce je věnována problematice získávání a výběru zaměstnanců a je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická a v ní jsou vysvětlená témata získávání a výběru zaměstnanců, včetně metod a postupů, pomocí odborné literatury a článků. V druhé, praktické části je čtenář seznámen se skupinou Český Aeroholding a způsoby, metodami a postupy získávání a výběru zaměstnanců v dané společnosti. Informace jsou získané pomocí osobního rozhovoru se specialistou náboru skupiny Český Aeroholding. Praktická část pokračuje dotazníkovým šetřením, jehož cílem je zjistit, jestli je vybraná společnost atraktivním a významným zaměstnavatelem pro veřejnost. Cílem diplomové práce je popis a analýza metod získávání a výběru zaměstnanců ve skupině Český Aeroholding a zjištění vztahu uchazečů ke společnosti jako zaměstnavateli.

Abstract: The diploma thesis is devoted to problems of recruitment and selection of employees and is divided into two parts. The first part is theoretical and it explains the topics of recruitment and selection of employees, including the methods and procedures by scientific literature and articles. In the second part the reader is introduced to a group Czech Aeroholding and ways, methods, and procedures of recruitment and selection of employees in the company. Information is obtained through personal interviews with a specialist recruitment group Czech Aeroholding. The practical part continues with questionnaire survey aimed to find out if the company Czech Aeroholding is an attractive and important employer for the public. The aim of this thesis is a description and analysis of methods of recruitment and selection of employees in Czech Aeroholding group and determine the relationship of candidates to the company as an employer.

Klíčová slova: Výběrové řízení, Personální práce, Lidské zdroje, Získávání a výběr zaměstnanců

Keywords: Personnel work, Human resources, Recruitment and selection of employees, Selection procedures

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Jaroslava Raisová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51014


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz