Petr Tykal

Bachelor's thesis

Aplikace pro 3D vizualizaci mapových podkladů z OSM

Application for 3D visualization of map data from OSM
Abstract:
Práce se zabývá využitím otevřených dat služby OpenStreetMap k jejich vizualizaci ve 3D prostoru herního enginu Unity. Představuje čtenáři základní pojmy potřebné pro lepší pochopení problematiky zpracování a vizualizace dat a představuje další aplikace, jenž se věnují stejnému tématu. Postupně popisuje postup zpracování vstupních dat, přes způsoby vizualizace jednotlivých druhů dat až po možnost odstranění …more
Abstract:
The thesis deals with the use of OpenStreetMap open data for its visualization in the 3D space of Unity game engine. It introduces the readers to the basic concepts needed for better understanding of the problematics of data processing and visualization and presents other applications that deal with the same topic. It gradually describes the procedure of processing input data, ranging from visualization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaromír Landa, Ph.D.
  • Reader: David Procházka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta