Bc. Romana Klempířová

Diplomová práce

Risk management ve finanční sféře

Risk management in the financial sector
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na řízení rizik, s kterými bankovní instituce pracují při vyhodnocování úvěrové žádosti společnosti, která podniká v rizikovým odvětí. Je zpracován základní proces identifikace, měření a řízení bankovních rizik v teoretické rovině. Cílem práce je finanční a nefinanční analýza rizik v souvislosti s navýšením úvěrové angažovanosti stavební společnosti s ohledem na zajištění …více
Abstract:
The thesis is focused on risk management, with which banking institutions work in evaluating loan applications company that operates in the risk of reprisals. It elaborated the basic process of identification, measurement and management of risk at the theoretical level. The goal is financial and non-financial risk analysis in relation to the increase in exposures construction company with regard to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, M.B.A.,Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní