Anara Amangaliyeva

Bachelor's thesis

The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan

The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan
Abstract:
Tato práce zkoumá dopad celosvětových toků přímých zahraničních investic a jejich vlivy na hospodářský růst Kazachstánu v období mezi 1993 a 2019. Také byly sledované špičkové investiční oblasti a jejich investiční potenciály, jakož i čísla FDI a makroekonomické ukazatele, jako je návratnost investic, směnný kurz, čistý kapitálový příliv, který poskytne údaje o vybraných regionech. Investiční atraktivita …more
Abstract:
This work examines the impact of FDI flows and its changes on Economic Growth of Kazakhstan for the period between 1993 and 2019. Moreover, the insight on top invested regions and their investment potentials will be outlined as well as FDI numbers and macroeconomic indicators such as return on investment, exchange rate, net capital inflow that will provide data on those selected regions. Investment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 11. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2021
  • Supervisor: Martin Lukavec
  • Reader: Lukáš Augustin Máslo

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82291