Anastasiia Evseeva

Bakalářská práce

Investment climate in Russia in energy and agricultural sectors from the perspective of opportunities for foreign direct investment

Investiční klima v Rusku v energetickém a zemědělském sektoru z pohledu příležitostí pro přímé zahraniční investice.
Anotace:
Práce je zaměřena na prezentaci a analýzu investičního klimatu v Rusku pomocí SWOT analýzy. Vyzdvihuje investiční příležitosti prezentované v Rusku, výhody pro zahraniční investory a porovnává je s existujícími nedostatky a hrozbami. První část práce se zaměřuje na charakterizaci zemědělského sektoru v Rusku, zahrnující témata z makroekonomických ukazatelů a objemů výroby do podnikatelského prostředí …více
Abstract:
The thesis is aimed at presenting and analyzing the investment climate in Russia using SWOT analysis. It highlights the investment opportunities presented in Russia, advantages for foreign investors and compares them to the existing shortcomings and threats. The first part of the thesis concentrates on characterizing the agricultural sector in Russia, covering topics from macroeconomic indicators and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72445