Michal ROD

Bachelor's thesis

Fotovoltaická elektrárna většího výkonu (2 MW)

High power photovoltaic plant (2 MW)
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na techniku získávání elektrické energie ze slunečního záření, dále na stavbu fotovoltaických elektráren a porovnání dvou konkrétních staveb s diametrálním výkonovým rozdílem, efektivity obou projektů. Určení, zhodnocení a porovnání ekologického zatížení u těchto projektů navzájem. Ekonomické řešení projektů a výhodnost stavby, provozu a likvidace jednotlivých …more
Abstract:
The bachelor work is focused on a technique of obtaining electricity from solar radiation further the construction of photovoltaicpower plants and a comparison of two specific buildings with diametrical power difference and efficiency of these two projects. Identification, evaluation and comparison of environmental burdens at each of these projects. Economic resolution of projects and advantage of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Polívka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROD, Michal. Fotovoltaická elektrárna většího výkonu (2 MW). Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical and Power Engineering