Bc. Eva Hrubá

Diplomová práce

Pacient s extrakorporální membránovou oxygenoterapií

The Patient on Extracorporeal Membrane Oxygenation
Anotace:
Diplomová práce je svým obsahem rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou mechanických srdečních podpor a jejich rozdělení, vývoj a dělení ECMO, indikace, pooperační monitoring, specifickou ošetřovatelskou péčí o tyto pacienty a možné komplikace spojené s ECMO terapií. Empirická část byla zpracována na podkladě retrospektivního sběru dat kvantitativním výzkumným …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on mechanical heart support and its types, development and sorting of ECMO, indication, post-operative monitoring, specific nursing care and possible complications associated with ECMO therapy. The practical part deals with quantitative research and was elaborated on the basic of retrospective data collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta