Žaneta Pětníková, DiS.

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s Alzheimerovou nemocí

Specifics of Nursing Care for Patients with Alzheimer's disease
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou specifika ošetřovatelské péče u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Teoretická část popisuje samotné onemocnění, jeho příznaky, diagnostiku a možnosti léčby. Dále se zaměřuje na práci všeobecných sester v sociálních zařízeních a ošetřovatelskou péči v domově se zvláštním režimem, která zahrnuje hygienickou péči, péči o vyprazdňování, podávání stravy a tekutin, bezpečnost …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is specifics in nursing care for patients with Alzheimer's disease. The theoretical part describes the disease itself, its symptoms, diagnosis and treatment options. It also focuses on the work of nurses in social facilities and nursing care in a home with a special regime. Including hygiene care, care for defecation, administration of food and fluids, client safety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Martin Krause, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická