Lenka Šmídová

Bakalářská práce

Sociální práce se seniory se syndromem demence v domově se zvláštním režimem z hlediska komunikace

Social work with seniors suffering with dementia syndrome in a home with special care in terms of communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifikem komunikace u seniorů se syndromem demence v domově se zvláštním režimem.Práce se věnuje charakteristice syndromu demence, jeho příznakům a průběhu, dále komunikaci se seniory s demencí a domovu se zvláštním režimem.Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat přístupy v komunikaci pracovníka s klienty a následné vyhodnocení. Výzkum bude realizován kvalitativní …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the specifity of communication of seniors suffering with dementia syndrome in a home with a special regime.The work deals with the charakteristice of dementia syndrome, its symptoms and its process, communication wit seniors suffering with dementia and a home with a special regime.The main objective of this thesis is to analyze the approaches in the communication of the worker …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB13481

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
 • Vedoucí: PhDr. Lenka Neubauerová, PhD.
 • Oponent: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 6. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.