Bc. Alena Burdová, DiS.

Bakalářská práce

Finanční analýza - Agrotrac spol. s r.o.

Financial Analysis - Agrotrac spol. s r.o.
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní znaky finanční analýzy, účetních výkazů, horizontální analýzy, vertikální analýzy, poměrové analýzy, bankrotních modelů, které jsou v praktické části aplikovány na společnost Agrotrac spol. s r. o. V závěru práce je zhodnocení dané firmy a navrhnuta určitá opatření, která by měla pozitivní vliv …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are listed the basic characteristics of financial analysis, financial statements, horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis, bankruptcy models, that are practical section apply to Agrotrac spol. s r. o. The conclusion is the evaluation of the company and suggested certain measures that would have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS