Bc. Lenka Kobédová

Bakalářská práce

Škola očima dítěte předškolního věku

The School through the Eyes of Preschool Children
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit a popsat dětské pojetí fenoménu "škola". Teoretická část pojednává o charakteristických rysech předškolního období a o tom, co jsou to dětské prekoncepce a jak je možné je diagnostikovat. Praktická část obsahuje dětskou kresbu s komentářem a fenomenografický rozhovor se zaměřením na pojetí fenoménu "škola". Na základě zjištěných výsledků byl zpracován didaktický …více
Abstract:
The main aim of my thesis is to identify and describe children´s conception of "school". The theoretical part discusses about the characteristic features of the pre-school age and what are children's preconceptions and how it can be diagnosed. The practical part contains children´s drawings with commentary and phonomenographic dialogue focusing on the concept of the phenomenon of "school". On the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta