Bc. Adéla Ďásková

Diplomová práce

Školní zralost dětí se sluchovým postižením

School readiness of children with hearing impairment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá školní zralostí dětí se sluchovým postižením. Skládá se ze dvou částí, teoretické a výzkumné. Tři teoretické kapitoly poskytují informace o dětech se sluchovým postižením, jejich vývoji, možnostech vzdělávání a diagnostice. Výzkumná část se zaměřuje na diagnostický proces školní zralosti u dětí se sluchovým postižením. Použity byly výzkumné metody rozhovorů a pozorování.
Abstract:
The thesis focuses on school readiness of children with hearing impairment. It contains two parts, theoretical and empirical one. Three theoretical chapters provide information about children with hearing impairment, their development, education possibilities and diagnostics. The empirical part concentrates on the diagnostic process of school readiness of children with hearing impairment. The methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta