Bc. Daniela BORKOVCOVÁ

Diplomová práce

Múzy autorů beat generation

Muses of The Beat generation authors
Anotace:
Ve své diplomové práci s názvem Múzy autorů beat generation se zabývám předními postavami literárního hnutí beat generation - Jackem Kerouacem, Nealem Cassadym a Williamem Burroughsem. Pokusila jsem se o jiný náhled, než jaký nám bývá běžně předkládán. Autory představuji z pohledu žen, se kterými žili - Edith Parkerová, Carolyn Cassadyová a Joan Vollmerová. Liší se názor literárních historiků od názoru …více
Abstract:
This diploma thesis named Muses of the beat generation authors is focused on prominent figures of the literary movement beat generation Jack Kerouac, Neal Cassady and William Burroughs. The goal of this thesis is to provide a different optics than it is generally expected. Authors are introduced from the perspective of women with whom they lived - Edith Parker, Carolyn Cassady and Joan Vollmer. Are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BORKOVCOVÁ, Daniela. Múzy autorů beat generation. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě