Mgr. Antonín Zita, M.A.

Disertační práce

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands
Anotace:
Tato disertace dokumentuje recepci tzv. Beat Generation autorů a jejich děl ve Spojených státech amerických a v Česku, tedy v Československu a České republice, a to ve dvou časových obdobích – v 50. a 60. letech minulého století a v současnosti. Skrze analýzu této recepce umožňuje disertace lépe porozumět tomu, jak se formuje chápání subjektů poznání. Reakce vůči Beat Generation autorům byly velmi …více
Anotace:
říve analyzuje články v literárním periodiku Světová literatura, poté pokračuje poukázáním na změnu rétoriky v těchto článcích, a nakonec končí rozborem návštěvy Allena Ginsberga v roce 1965 a vlivu Beat Generation autorů obecně. Současná recepce je vysvětlena v 8. kapitole. Tato kapitola nejdříve zkoumá různé předmluvy či doslovy, tedy materiály dodané vydavateli k dílům Beat Generation, poté se zaměřuje …více
Abstract:
The dissertation documents the reception of the Beat Generation writers and their work in the United States and the Czech lands, that is Czechoslovakia and the Czech Republic, in two different time periods – the 1950s/1960s and today. Subsequently, by analyzing the differences and similarities between the receptions, the dissertation comments on how an understanding of a subject is formed. The Beats …více
Abstract:
various introductory materials of Beat publications, and then continues by focusing mostly on Lawrence Ferlinghetti’s 1998 visit and the comparison between the Beats and Czechoslovak underground. The nature of Czech scholarship is also discussed. Finally, Chapters 9 and 10 provide an analysis of the documented reception by applying the theoretical concepts from Chapter 2. The dissertation provides …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta