Bc. Eliška Baková

Bakalářská práce

Technická harmonizace a technické normy v právu EU

Technical Harmonization and Technical Standards in EU Law
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou sjednocování požadavků dopadajících na zboží na evropském trhu. V práci jsou stanoveny dva cíle. Cílem teoretické části je analýza evropských veřejnoprávních požadavků, které dopadají na zboží, dále rozbor harmonizace těchto předpisů a role Evropské unie v tomto procesu. V praktické části je cílem ukázat, jak technické normy fungují v praxi a zhodnotit jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis investigates the unification of requirements affecting goods in the European market. Two goals are set in this thesis. The purpose of the theoretical part is to analyse European goods requirements and harmonization of these regulations. The practical part aims to show how technical standards work in practice and evaluate their benefits and costs. The first chapter describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta