Lenka Vernerová

Bachelor's thesis

Žena v managementu - Žena jako objekt reklamy

Women in Management - Woman as an Object of Advertising
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou ženy jako objektem reklamy. Hlavním cílem práce je rozbor toho, proč jsou ženy v reklamách žádané, jaké funkce a role ženy v reklamě představují. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části rozebírá reklamu, genderové ženské role a zobrazení ženy v reklamě. Praktická část popisuje psychologii reklamy a podrobnější popis příkladných reklam …viac
Abstract:
The Bachelor?s thesis is focused on the problem of a woman as a part of an advertisement. The main goal of the thesis is to analyse why are women requested in advertisement, which function and role do the women impersonate. The bachelor?s thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part analyses advertisement, gender female roles and the women?s picture in the advertisement …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Zverejniť od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Ivana OLECKÁ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vernerová, Lenka. Žena v managementu - Žena jako objekt reklamy. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Moravian College Olomouc

Moravian College Olomouc

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Práce na příbuzné téma