Radka Balážová

Diplomová práce

Metodika řízení sportovní organizace (občanského sdružení) v ČR

Methodhology of management of sport non profit oranization in Czech republic
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou České Asociace Létajícího disku. Obsahuje teoretickou část, která vysvětluje teoretická východiska procesního řízení firmy a projektu přechodu na procesní řízení, jinak také reengeneeringu podnikových procesů. Vzhledem k zaměření práce se druhá teoretická kapitola zabývá specifickými charakteristikami sportovních organizací, zejména sportovních svazů v ČR, které zastřešují …více
Abstract:
TThis study is focused on Czech Flying Disc Association. The theoretical part of the study explains theoretical background of business process management and project of transition of organizations to process management, otherwise the reengeneering of business processes. The second chapter of theoretical part of the study deals with the specific characteristics of sport organizations. Specified as sports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Vlasta Střížová
  • Oponent: Michal Ševčenko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24031