Bc. Václava Vurmová

Diplomová práce

Procesní řízení a analýza nákladů

Process Management and Cost Analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací zvoleného procesu. V první části jsou popsány základní principy procesního řízení firmy. Je zde kladen důraz na znázornění odlišného fungování firem v automobilovém průmyslu. Zároveň je zde část věnovaná analýze nákladů procesu. V praktické části diplomové práce je analyzován proces fungování interní laboratoře a je zde představen návrh na …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis and subsequent optimization of selected process. In the first part are described the basic principles of company process management. Emphasis is put on demonstration of different functioning of automotive industry companies. At the same time there is a part devoted to the process cost analysis. In the practical part of diploma thesis is analyzed process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: Ing. Vojtěch Chlubna, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS