Theses 

Srovnání on-page SEO faktorů pro mobilní web – Ondřej Andr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ondřej Andr

Diplomová práce

Srovnání on-page SEO faktorů pro mobilní web

SEO On-page factors comparison for mobile web

Anotace: Práce se zabývá tematikou tzv. onpage signálů, na základě kterých vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání. Zaměřuje se na význam těchto signálů pro řazení výsledků vyhledávání na mobilních zařízeních. Hlavními cíli práce jsou popsat současná doporučení pro SEO on-page faktory a experimentálně otestovat skutečnou váhu těchto faktorů. Na základě výsledků testu jsem sestavil optimální množinu faktorů s maximálním přínosem pro SEO. Na teoretické úrovni práce shrnuje základní poznatky ohledně vyhledávání na mobilních zařízeních, popisuje specifické chování uživatelů a současná doporučení pro optimalizaci webu od nejvýznamnějších vyhledávačů pro český trh, Google a Seznam. Praktická část je realizována formou srovnávací studie vybraných on-page signálů. Pro její potřeby bylo vytvořeno několik statických webových prezentací, přičemž každá byla zoptimalizována právě na jeden faktor. Všechny testované weby byly zaměřeny na stejné, velmi specifické téma, aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky. Měřením pozic předem definovaných klíčových slov ve výsledcích mobilního vyhledávání bylo možné určit, kterému signálu přikládají vyhledávače větší váhu ve vztahu k ostatním. Výsledky práce přispívají k faktickému zhodnocení významnosti jednotlivých seo onpage signálů pro mobilní weby. Studie může být přínosná pro menší firemní prezentace, které mají za cíl rychle se zviditelnit ve svém oboru podnikání na internetu. Zacílením na správnou množinu optimalizovaných faktorů mohou také optimalizovat své náklady.

Abstract: The thesis deals with a topic of SEO onpage signals, which are important for search engines because of sorting pages in a search engine result page. It focuses on importance of these signals for mobile SERP. Main goals of this study are to describe current recommendations for SEO on-page factors for mobile web and experimentally test real importance of these signals. Based on the results I composed an optimal set of factors with the most benefit for SEO. Theoretical part of the study summarizes basic facts about mobile searching, describes specific mobile users behaviour and describes current recommendations for mobile web onpage optimizing from Google and Seznam.cz. In practical part there is a comparative study of chosen on-page signals. For its needs I had to create few one page static websites. Each one has been optimized for on factor. All websites focused on the same very specific topic to ensure the same initial conditions. By keywords rank tracking in a SERP I was able to determine which signal is more important than others for search engines. The study results contribute to actual evaluation of each on-page signals importance for mobile website. The study could be beneficial for smaller companys websites, which need to get more visible on the net. They are able to optimize their costs by choosing the right set of on-page factors.

Klíčová slova: měření pozic klíčových slov, mobilní seo, on-page faktory

Keywords: mobile seo, keywords rank tracking, on-page factors

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Martin Henych

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49453


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:58, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz