Bc. Marie Štouračová

Diplomová práce

Seo pro mobilní zařízení

Mobile Seo
Anotace:
Diplomová práce SEO pro mobilní zařízení se zabývá poměrně nedávno vzniklým odvětvím optimalizace pro vyhledávače, jež se zaměřuje na mobilní výsledky vyhledávání. Autorka se v práci věnuje vývoji mobilního SEO a aktuálním stavem, který je díky novému algoritmu vyhledávače Google hojně diskutován i mezi odborníky. V práci se zabývá i specifiky informačního chování mobilních uživatelů. Následně rozebírá …více
Abstract:
Presented thesis Mobile SEO is focused on relatively new area of Search Engine Optimization, which is oriented on mobile search results. The author deals with development of Mobile SEO and current status, which is because of new algorithm change of Google frequently discussed by SEO experts. Author is dealing with specific information behavior of mobile users. Thereafter she is analyzing common SEO …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Pokorný
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta