Bc. Jiří Dusík

Diplomová práce

Pohled společnosti na sekty a nová náboženská hnutí v České republice po roce 1989

Cults of New Religious Movements? Scientific discussion about the negative religious phenomena in the Czech Republic since 1989
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, na jakých teoriích a východiscích stojí spojování fenoménu sekt s fenoménem náboženství, počínaje typologií církev-sekta od Maxe Webera. Tato práce představuje, do jaké míry Max Weber ve svém výzkumu primárně vychází z poznatků z monoteistických náboženstvích. Dále tato práce analyzuje odborné diskuze k samotnému fenoménu tzv. sektářství. V této práci přicházím s vlastní …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to determine and find out on which theories the notion of unifying the phenomenon of sects with the phenomenon of religion is based on. Starting with typology of church-sect from Max Weber. This thesis states to what extent Max Weber draws on knowledge from monotheistic religions. The thesis further analyzes professional discussions on phenomenon of "sectarian". The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dusík, Jiří. Pohled společnosti na sekty a nová náboženská hnutí v České republice po roce 1989. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická