Mgr. Šárka Kolejková

Bakalářská práce

Revidovaný pohled na roli imigrace při řešení perspektivního úbytku a stárnutí populace české republiky

Revision of the Role of Imigration in Solving Future Demographic Decline and Population Ageing in the Czech Republic
Anotace:
Pro současné populace rozvinutých zemí a zejména pro obyvatelstvo evropských států je typická nízká nebo velmi nízká úroveň celkové plodnosti nedosahující hodnot tzv.záchovného minima a rostoucí střední délka života. Tyto trendy mají za následek úbytek a stárnutí obyvatelstva daných zemí. Česká republika je mezi nimi. Tato práce se zabývá konceptem náhradové migrace, který byl vytvořen jako reakce …více
Abstract:
The paper focuses on the concept of 'replacement migration' which was created as a reaction to population declines and demographic ageing in countries of the Western civilization. In the opening, a type of the migration is specified and an overview of main current migration theories is given. A passage with recent and current data on imigration to the Czech Republic follows. Further, relevant demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Závorková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií