Eliška Orlická

Diplomová práce

Economic impacts of population ageing on macroeconomic aggregates

Ekonomické dopady stárnutí populace na makroekonomické agregáty
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje vliv stárnutí populace na makroekonomické agregáty. Autorčiným cílem je ověřit, zda existuje vztah mezi faktory stárnutí populace a mírou růstu HDP, spotřeby a výdajů na sociální zabezpečení. Ekonometrické modely jsou založeny na teoretických specifikacích Faruqeeova modelu životního cyklu a Prettnerova R&D modelu s překrývajícími se generacemi. Stupeň ekonomického rozvoje …více
Abstract:
This thesis examines the effect of population ageing on macroeconomic aggregates. The author´s objective is to verify, whether there exists any relationship of the population ageing factors and the GDP growth rate, social expenditures growth rate and the consumption growth rate. Econometric models are based on theoretical specifications of Faruqee´s life-cycle model and Prettner´s R&D model with overlapping …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Rotschedl
  • Oponent: Martin Janíčko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48906