Theses 

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k BMI u studentů střední školy – Mgr. Kamila BANÁTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie - pedagogika volného času

Mgr. Kamila BANÁTOVÁ

Bakalářská práce

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k BMI u studentů střední školy

Intensity of Food Craving in Relation to BMI in High School Students

Anotace: Cílem práce je popsat vztah mezi intenzitou bažení po jídle a BMI u studentů střední školy. V teoretické části práce popisuje problematiku bažení po jídle jako jeden z příznaků závislosti na jídle,dále možnosti posuzování tělesné hmotnosti a výživu člověka se zaměřením na adolescenty a některé strategie zvládání pocitů bažení. V praktické části práce byla intenzita bažení po jídle měřena pomocí dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait. Výsledný výzkumný soubor se skládal z 302 studentů střední školy, u nichž byly naměřeny jejich tělesné parametry pro výpočet BMI.

Abstract: The aim of the study is to describe relationship between the intensity of food craving and Body Mass Index of high school students. The theoretical part of the thesis describes issues like food craving, as the one of symptoms of food addiction, then possibilities in assessment of a body weight and issues about human nutrition focusing on adolescents and some coping strategies in a food craving. In the practical part of the thesis was measured the intensity of food craving by General-Food Craving Questionnaire-Trait. Final reasearch sample was consisted of 302 high school students, which physical parameters were measured to calculate their BMI.

Klíčová slova: bažení po jídle, závislost na jídle, Body Mass Index, adolescence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

BANÁTOVÁ, Kamila. Intenzita bažení po jídle ve vztahu k BMI u studentů střední školy. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz