Theses 

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k BMI u studentů střední školy – Mgr. Kamila BANÁTOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kamila BANÁTOVÁ

Bachelor's thesis

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k BMI u studentů střední školy

Intensity of Food Craving in Relation to BMI in High School Students

Abstract: Cílem práce je popsat vztah mezi intenzitou bažení po jídle a BMI u studentů střední školy. V teoretické části práce popisuje problematiku bažení po jídle jako jeden z příznaků závislosti na jídle,dále možnosti posuzování tělesné hmotnosti a výživu člověka se zaměřením na adolescenty a některé strategie zvládání pocitů bažení. V praktické části práce byla intenzita bažení po jídle měřena pomocí dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait. Výsledný výzkumný soubor se skládal z 302 studentů střední školy, u nichž byly naměřeny jejich tělesné parametry pro výpočet BMI.

Abstract: The aim of the study is to describe relationship between the intensity of food craving and Body Mass Index of high school students. The theoretical part of the thesis describes issues like food craving, as the one of symptoms of food addiction, then possibilities in assessment of a body weight and issues about human nutrition focusing on adolescents and some coping strategies in a food craving. In the practical part of the thesis was measured the intensity of food craving by General-Food Craving Questionnaire-Trait. Final reasearch sample was consisted of 302 high school students, which physical parameters were measured to calculate their BMI.

Keywords: bažení po jídle, závislost na jídle, Body Mass Index, adolescence

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
  • Accessible from:: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

BANÁTOVÁ, Kamila. Intenzita bažení po jídle ve vztahu k BMI u studentů střední školy. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 17:09, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz