Mgr. Lukáš Lehotský

Disertační práce

Coal Mining and Climate Change in the Czech Republic: Two Cases of Media Narratives

Coal Mining and Climate Change in the Czech Republic: Two Cases of Media Narratives
Anotace:
Teploty celosvetovo stúpajú a planéta sa zohrieva. Tento efetk je do veľkej miery spôsobený antropogénnymi emissiami skleníkových plynov. Najväčším zdrojom emisií sú energetické systémy, ktoré spaľujú fosílne palivá. Palivom, ktoré vypúšťa najväčšie množstvo skleníkových plynov, je uhlie. Zníženie množstva svetových emisií nie je možné bez nahradenia uhlia ako paliva. Kým niektoré krajiny úspešne nahradili …více
Abstract:
The global temperature is rising, and the planet is warming. This effect is to a large extent caused by anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG). The largest sources of these emissions are energy systems burning fossil fuels. The fossil fuels which emits the most GHG is coal. Decrease of global GHG emissions is can’t be achieved without replacement of coal sources. While some countries successfully …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matúš Mišík, PhD., doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma