Ing. Milan Oulehla, Ph.D.

Doctoral thesis

Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligence

Abstract:
Dizertační práce se zabývá třemi hlavními oblastmi výzkumu: bezpečností současných mobilních aplikací, mobilním malwarem a detekcí mobilního malwaru pomocí umělé inteligence, především neuronových sítí. Práce popisuje mechanizmy, jejichž prostřednictvím útočníci a tvůrci mobilního malwaru získávají APK balíčky legitimních aplikací, provádějí jejich analýzu a zneužívají nalezené bezpečnostní chyby. …more
Abstract:
This dissertation deals with three main areas of research: security of current mobile applications, mobile malware and detection of mobile malware using artificial intelligence, especially neural networks. This dissertation describes mechanisms by which attackers and mobile malware creators obtain APK packages of legitimate applications, analyse them and exploit found vulnerabilities. The work is unique …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Oulehla, Milan. Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligence. Zlín, 2020. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Doctoral programme / field:
Engineering Informatics / Engineering Informatics