Aida Khadzhibiekova

Diplomová práce

Cross-cultural analysis of consumer social media engagement

Interkulturní analýza zapojení spotřebitelů na sociálních médií
Anotace:
Cílem diplomové práce je zlepšit porozumění kulturních rozdílů v interakci se stránkami sociálních médií značky L’Oréal na různých platformách a analyzovat různé pohledy na klíčové oblastí angažovanosti v sociálních médiích a reklamě v sociálních médiích. V teoretické části se autorka snaží identifikovat existujicí platformy sociálních médií, definovat motivace k použití sociálních médií a motivoce …více
Abstract:
This paper aims to improve understanding of cultural differences in engagement with the brand’s social media pages on different platforms and analyze different perspectives on the key areas of social media engagement and social media advertising. In the theoretical part, the author aims to identify social media platforms, define social media use motivations and motivations for content engagement. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Richard Brunet-Thornton
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75015