Theses 

Cross-cultural analysis of consumer social media engagement – Aida Khadzhibiekova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aida Khadzhibiekova

Diplomová práce

Cross-cultural analysis of consumer social media engagement

Interkulturní analýza zapojení spotřebitelů na sociálních médií

Anotace: Cílem diplomové práce je zlepšit porozumění kulturních rozdílů v interakci se stránkami sociálních médií značky L’Oréal na různých platformách a analyzovat různé pohledy na klíčové oblastí angažovanosti v sociálních médiích a reklamě v sociálních médiích. V teoretické části se autorka snaží identifikovat existujicí platformy sociálních médií, definovat motivace k použití sociálních médií a motivoce k angažovanosti. Dále autorka zkoumá interkulturní dopad sociálních médií na chování spotřebitelů a popisuje kulturní hodnoty a praktiky ve zkoumaných zemích. Výsledky analýzy sociálních médií značky L'Oréal provedené v softawaru Socialbakers jsou uvedeny v praktické části této práce a jsou diskutovány v souvislosti s mezikulturními rozdíly, aby pomohly spojit teoretické nálezy s poznatky získanými z nástroje Socialbakers.

Abstract: This paper aims to improve understanding of cultural differences in engagement with the brand’s social media pages on different platforms and analyze different perspectives on the key areas of social media engagement and social media advertising. In the theoretical part, the author aims to identify social media platforms, define social media use motivations and motivations for content engagement. The further author investigates the cross-cultural impact of social media on consumer behavior and describes cultural values and practices in researched countries. The results of the L'Oréal brand social media pages analysis made with the Socialbakers suite are presented in the practical part of this paper and are discussed in relation to the cross-cultural differences, in order to help to relate the theoretical findings to findings obtained from the tool.

Klíčová slova: Sociální média, interkulturní analýza, angažovanost

Keywords: Social media, cross-cultural analysis, engagement

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Richard Brunet-Thornton
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75015

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:33, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz